Tag Archives: Fences

Fences 2.11

Fences 2.11

Posted by : admin , Last Update : 08-Oct at 12:45 am

Fences เป็นโปรแกรมช่วยจัดไอคอนบนเดสท็อปให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

โดยเราสามารถสร้างกรอบเป็นหมวดหมู่ตามใจชอบ แล้วนำไอคอนมาใส่ไว้ในหมวดหมู่ตามต้องการ แค่นี้ก็ช่วยให้เดสท็อปของคุณดูสะอาด เป็นระเบียบน่าใช้ด้วย โปรแกรม Fences

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้แบบ … ฟรีๆ

Download Fences 2.11 (8.88 MB.)
Fences 2.10

Fences 2.10

Posted by : admin , Last Update : 08-May at 3:19 pm

Fences เป็นโปรแกรมช่วยจัดไอคอนบนเดสท็อปให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

โดยเราสามารถสร้างกรอบเป็นหมวดหมู่ตามใจชอบ แล้วนำไอคอนมาใส่ไว้ในหมวดหมู่ตามต้องการ แค่นี้ก็ช่วยให้เดสท็อปของคุณดูสะอาด เป็นระเบียบน่าใช้ด้วย โปรแกรม Fences

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้แบบ … ฟรีๆ

Download Fences 2.10 (10.84 MB.)
Fences 2.01

Fences 2.01

Posted by : admin , Last Update : 25-Dec at 2:05 am

Fences เป็นโปรแกรมช่วยจัดไอคอนบนเดสท็อปให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

โดยเราสามารถสร้างกรอบเป็นหมวดหมู่ตามใจชอบ แล้วนำไอคอนมาใส่ไว้ในหมวดหมู่ตามต้องการ แค่นี้ก็ช่วยให้เดสท็อปของคุณดูสะอาด เป็นระเบียบน่าใช้ด้วย โปรแกรม Fences

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้แบบ … ฟรีๆ

Download Fences 2.01 (13.51 MB.)
Fences 1.01

Fences 1.01

Posted by : admin , Last Update : 22-Sep at 4:28 am

Fences เป็นโปรแกรมช่วยจัดไอคอนบนเดสท็อปให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

โดยเราสามารถสร้างกรอบเป็นหมวดหมู่ตามใจชอบ แล้วนำไอคอนมาใส่ไว้ในหมวดหมู่ตามต้องการ แค่นี้ก็ช่วยให้เดสท็อปของคุณดูสะอาด เป็นระเบียบน่าใช้ด้วย โปรแกรม Fences

แล้วคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้แล้วแบบ … ฟรีๆ

Download Fences 1.01 (9.04 MB.)